[English]

Bytte av passord ved Norges idrettshøgskole

På denne nettsiden kan du endre passordet du blant annet bruker for å lese e-posten din ved NIH.

Merk at ditt passord er personlig og må aldri deles med andre, heller ikke IT-personell.

For å endre ditt passord:

  1. Skriv inn ditt brukernavn.
  2. Skriv inn ditt nåværende passord.
  3. Skriv passordet du ønsker å bytte til.
  4. Bekreft det nye passordet i siste felt.
  5. Trykk på "Bytt"-knappen og vent på bekreftelse fra serveren om at det nye passordet er godkjent.

Krav til passord

Etter passordskifte vil det kunne ta en stund før det nye passordet er distribuert til alle deler av IT-systemet. Det anbefales derfor å skifte passord på slutten av arbeidsdagen.

Du må bytte passord minst én gang i året, helst oftere. Dersom du ikke har byttet passord på over ett år, vil du bli varslet om dette i e-post. Er passordet fortsatt ikke byttet en måned etter et slikt varsel, vil kontoen din bli stengt. Den vil fortsatt kunne motta e-post, og filene blir liggende, men ingen vil kunne bruke kontoen. En konto som har vært stengt i mer enn ett år betraktes som ikke i bruk og vil automatisk bli slettet.

Av sikkerhetshensyn vil all informasjon du registrerer på denne siden bli kryptert under overføringen.


Brukernavn
Nåværende passord
Nytt passord
Gjenta nytt passord
Jeg har lest og aksepterer reglene